ön yükleyici

Fonksiyon nedir?

Bir fonksiyon, X kümesindeki (tanım) her elemanı Y kümesindeki (görüntü) tam olarak bir ve yalnızca bir elemana bağlayan bir kural veya formüldür. Y'deki her eleman bir çıktı olmak zorunda değildir ve X'teki farklı elemanlar aynı çıktıya sahip olabilir. X'teki her bir x elemanına Y'de tam olarak bir y elemanına atayan bir kurala, bir X öğesi kümesinden bir Y öğesi kümesine bir f fonksiyonu denir. Bir fonksiyon, sıralı çiftlerin bir koleksiyonu olarak da düşünülebilir (x, y). Kümedeki her y değeri için yalnızca bir x değeri bulunur “ancak farklı x’ler aynı y’yi verebilir”. Bu, farklı y değerlerine sahip hiçbir x değerinin birden fazla görünemeyeceğini gösterir. Bu bağlamda bir fonksiyonu tanımlamak için tipik olarak y = f(x) kuralını kullanırız ve sonra bu fonksiyonun bir grafiğini üretmek için sıralı çiftleri (x, f(x)) Kartezyen Düzlemde çizeriz. Bu grafik gösterimi kullanarak bir fonksiyonun grafiğine sahip olup olmadığımızı belirlemek için bir test kullanabiliriz: Dikey Çizgi Testi, bir denklemin grafik olup olmadığını belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Ancak bundan önce fonksiyonların temel özelliklerine bakmak faydalı olacaktır.

Fonksiyonun Tanım kümesi

Bir f(x)=y fonksiyonu için f'in tanım kümesi, X kümesi olsun. Bir fonksiyonu sıralı çiftler topluluğu olarak ifade ettiğimizde (x, y), bu x değerleri tanım kümesine karşılık gelir. Yalnızca y = f(x) kuralı verilirse, tanım kümesi, fonksiyonun tanımlandığı tüm gerçek x'lerin kümesi olarak alınır. Fonksiyonun Değer Kümesi f: X -> Y fonksiyonunun değer kümesi, X'teki bazı x için y = f(x) sağlayan y değerleri kümesidir. Bir fonksiyonu sıralı çiftler topluluğu olarak ifade ettiğimizde (x, y), bu y değerleri değer kümesine karşılık gelir.

Fonksiyonların Grafik Davranışı

Fonksiyonların nasıl değiştiğine dair araştırmamızın bir parçası olarak fonksiyonun belirli şekillerde değiştiği aralıkları tanımlayabiliriz. Bir aralık içinde girdi değerleri arttıkça fonksiyon değerleri büyürse, fonksiyonun o aralıkta arttığını söyleriz. Benzer şekilde, bir aralık boyunca girdi değerleri arttıkça fonksiyon değerleri düşerse, fonksiyon o aralıkta azalmaktadır.

Dikey Çizgi Testi

Dikey Çizgi Testine göre, bir grafiği birden fazla noktada kesen bir dikey çizgi çizemiyorsanız (yeşil), grafik bir fonksiyondur. Aksi durumda fonksiyon değildir (kırmızı): function and not functionTüm Yazılar

Online Grafik Çizici Nedir?  3 Boyutlu Çizim  Basit Hesap Makineleri Nedir Ve Nerelerde Kullanılır?  Bilimsel Hesap Makinesi Nedir ve Ne İçin Kullanılır?  Hesap Makinesi Tasarımları Ve Çeşitleri  Online Bilimsel Hesap Makinesi  Online Standart Basit Hesap Makinesi  Bilimsel Hesap Makinesi Nedir?  Birebir Fonksiyon  Fonksiyon nedir?  Öklid Kimdir?  id: ofEZXu0rVz

blog main image